Welkom bij Transdev

Mobiliteit is essentieel om naar het werk te gaan, te studeren, vrienden en familie te ontmoeten, van cultuur te genieten, om medische zorg te krijgen... Gewoon om te leven dus. Wij dragen daaraan bij met veilige, moderne vervoersoplossingen met de bus, taxi, trolley, trein en andere vormen van vervoer.

Waar zouden we zijn, zonder onze bussen, taxi's en ambulances?

Ons land staat voor een aantal grote vraagstukken zoals het woningtekort, de stikstofcrisis en klimaatverandering. Dit vraagt om structurele transities waar het OV een belangrijke rol in speelt. Met ons flexibel, vraaggericht en betrouwbaar OV spelen we in op de behoefte en specifieke wensen van de individuele reiziger en lokale samenleving.

Veilig, betrouwbaar, toegankelijk

In onze stedelijke regio’s is een mobiliteitstransitie onvermijdelijk om de groei aan inwoners, woningen en banen op te vangen. Het OV speelt daarbij een onmisbare rol. In de minder stedelijke regio’s met geringe en soms afnemende inwoner-aantallen zien we de omgekeerde beweging. Voorzieningen staan onder druk en komen verder weg te liggen. OV is de enige vervoerwijze die voor (bijna) iedereen toegankelijk is.

CO2-prestatieladder

Met onze snelle overschakeling op uitstootvrij vervoer dragen we tevens bij aan de ecologische transitie en de bescherming van het milieu. Voor onze inspanningen op dit gebied zijn we eind 2023 beloond met het behalen van niveau vijf van de
CO2-prestatieladder. Dit is het hoogst haalbare niveau.

Nieuws

Koning en staatssecretaris Heijnen bezoeken onderhoudsbedrijf NS en opleidingscentrum Transdev

Zijne Majesteit de Koning brengt donderdagochtend 23 mei samen met staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek ...

Studentenwerving door Hermes groot succes

Hermes heeft haal pijlers gezet op het werven van studentchauffeurs. Met succes!

Marieke Eyskoot nieuwe stem in het openbaar vervoer

Duurzame lifestyle-expert Marieke Eyskoot is de nieuwe ‘stem’ in de bussen van mobiliteitsbedrijf Transdev, het moederbedrijf van Connexxion ...