Mobiliteit verrijkt het leven

Mobiliteit is essentieel is om naar het werk te gaan, te studeren, vrienden en familie te ontmoeten, van cultuur te genieten, om medische zorg te krijgen... gewoon om te leven dus. Wij dragen daaraan bij met veilige, moderne vervoersoplossingen met de bus, taxi, trolley, trein en andere vormen van vervoer.

Waar zouden we zijn, zonder onze bussen, taxi's en ambulances?

Ons land staat voor een aantal grote vraagstukken zoals het woningtekort, de stikstofcrisis en klimaatverandering. Dit vraagt om structurele transities waar het OV een belangrijke rol in speelt. Met ons flexibel, vraaggericht en betrouwbaar OV spelen we in op de behoefte en specifieke wensen van de individuele reiziger en lokale samenleving.

Veilig, betrouwbaar, toegankelijk

In onze stedelijke regio’s is een mobiliteitstransitie onvermijdelijk om de groei aan inwoners, woningen en banen op te vangen. Het OV speelt daarbij een onmisbare rol. In de minder stedelijke regio’s met geringe en soms afnemende inwoner-aantallen zien we de omgekeerde beweging. Voorzieningen staan onder druk en komen verder weg te liggen. OV is de enige vervoerwijze die voor (bijna) iedereen toegankelijk is.

Met onze snelle overschakeling op uitstootvrij vervoer dragen we tevens bij aan de ecologische transitie en de bescherming van het milieu.

Uitgelicht

Het Reisloket maakt OV toegankelijk voor senioren

Met het Reisloket willen we het OV toegankelijk houden voor senioren. Senioren die zelden of nooit met het OV hebben gereisd en senioren die ...

Met Bravoflex krijgen reizigers in Loon op Zand, Dongen en Waalwijk er een aanvulling op het OV bij

Bravoflex is een flexibele vervoersservice op afroep die alle dagen van de week beschikbaar is.

Be in, be out wint UITP Special Recognition Award

Betaalsysteem ‘Be in, be out’ won op maandag 5 juni een Recognition Award van de International Association of Public Transport (UITP). Dankz ...

Transdev Nederland geeft mensen de vrijheid om te reizen.

OV is een belangrijke basisvoorziening om te kunnen participeren in de samenleving. Wij bieden flexibel, vraaggericht OV om goed in te spelen op de wensen van individuele reizigers en de lokale samenlevingen.