Over ons

Mobiliteit is essentieel is om naar het werk te gaan, te studeren, vrienden en familie te ontmoeten, van cultuur te genieten, om medische zorg te krijgen... gewoon om te leven dus. De vrijheid om je verplaatsen is essentieel voor het dagelijks leven. Wij dragen daaraan bij met veilige, moderne vervoersoplossingen met de bus, taxi, trolley, trein en andere vormen van vervoer. Zo versterken we de mobiliteit van individuele reizigers en de dynamiek van lokale gemeenschappen. Met onze snelle overschakeling op uitstootvrij vervoer dragen we tevens bij aan de ecologische transitie en de bescherming van het milieu.

Transdev Nederland is één van de grootste mobiliteitsbedrijven van Nederland. We zijn actief onder bekende merken als ConnexxionHermes en Witte Kruis. Van bussen, treinen en taxi’s tot ambulances en zelfs autonome shuttles, onze voertuigen vind je door het hele land.

Transdev in Nederland: onze bijdrage

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij het realiseren van maatschappelijke opgaven in Nederland. Ons land staat voor een aantal grote vraagstukken zoals het woningtekort, de stikstofcrisis en klimaatverandering. Dit vraagt om structurele transities waar het OV een belangrijke rol in speelt.

Bereikbare stad

In onze stedelijke regio’s is een mobiliteitstransitie onvermijdelijk om de groei aan inwoners, woningen en banen op te vangen. Deze mobiliteitstransitie is erop gericht om ruimte-efficiënte, schone en actieve vormen van mobiliteit verder te stimuleren. Het OV speelt daarbij een onmisbare rol.

Leefbaar buitengebied

In de minder stedelijke regio’s met geringe en soms afnemende inwoner-aantallen zien we de omgekeerde beweging. Voorzieningen staan onder druk en komen verder weg te liggen. OV is de enige vervoerwijze die voor (bijna) iedereen toegankelijk is. OV is daarmee een belangrijke basisvoorziening om te kunnen participeren in de samenleving. Flexibel, vraaggericht OV speelt in deze gebieden beter in op de behoefte en specifieke wensen van de individuele reiziger en lokale samenleving.

Essentiële basisvoorziening

OV is voor kwart huishoudens een essentiële basisvoorziening. Toegang tot mobiliteit is een sociaal grondrecht. Van de Nederlandse huishoudens heeft 26% geen auto. Voor een groot aantal is autoloosheid niet altijd gewenst. Deze mensen hebben vanwege gezondheidsredenen, hoge leeftijd of minder financiële middelen geen auto. OV is voor hen een essentiële basisvoorziening om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.

Rijke geschiedenis

Transdev is een van de grootste mobiliteitsbedrijven in Nederland. Het bedrijf ontstond in 2016 uit de fusie van Veolia Transport Nederland en Connexxion. De geschiedenis van Transdev in Nederland gaat echter verder terug. In de jaren 90 werden de eerste stappen gezet naar een geliberaliseerde vervoersmarkt. Veolia Transport Nederland was een dochteronderneming van het Franse Veolia Environnement. Veolia Transport Nederland nam in 2007 de Nederlandse stads- en streekvervoerder BBA over, dat onder andere actief was in Brabant en Limburg.

Start Connexxion

Connexxion was een Nederlands vervoersbedrijf dat in 1999 werd opgericht uit een fusie van NZH, Oostnet, Midnet en ZWN. Connexxion was voor 75% eigendom van de Nederlandse staat en voor 25% van de Franse groep Transdev. Connexxion had een groot marktaandeel in het stads- en streekvervoer, vooral in de Randstad.

Transdev Nederland

In 2013 kondigden Veolia Transport Nederland en Transdev aan dat ze hun activiteiten in Nederland wilden samenvoegen tot één bedrijf. Dit leidde tot de oprichting van Transdev Nederland in 2016. Transdev Nederland nam de merknamen Connexxion en Veolia Transport over, maar introduceerde ook nieuwe merken zoals Breng, Hermes en Witte Kruis.

Internationaal

Als onderdeel van een grote internationale organisatie profiteren we van een enorme hoeveelheid kennis en ervaring. Die kennis en ervaring delen we zelf ook als koploper op het gebied van zero-emission personenvervoer en innovatieve mobiliteit.

Transdev vervoert wereldwijd dagelijks 10 miljoen reizigers. Onze ruim 100.000 medewerkers zijn actief in 19 landen verdeeld over 5 continenten. Samen zorgen wij voor innovaties in mobiliteit en geven onze reizigers dagelijks de vrijheid om te reizen.

Transdev is wereldmarktleider in openbaar vervoer en eigendom van Caisse des Dépôts Group (66%) en de Rethmann Group (34%). In 2022 genereerde Transdev een totale omzet van €7,7 miljard. De Transdev Groep wordt aangestuurd en ondersteund vanuit het hoofdkantoor in Parijs.