Privacy

Het is voor Transdev Nederland Holding N.V. van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze klanten. In onze privacystatement lees je hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

Wie zijn wij?

Transdev Nederland Holding N.V. (Transdev) is een van de grootste mobiliteitsbedrijven van Nederland Van bussen, treinen en taxi’s tot ambulances en zelfs zelfrijdende shuttles, onze voertuigen vind je door het hele land.. Wij zijn actief met verschillende bedrijven en bekende merken zoals Connexxion, Hermes en Witte Kruis. Als we hierna over Transdev schrijven, bedoelen we daar al deze bedrijven en merken mee.
Een overzicht van de meest actieve Transdev bedrijven en merken vind je hieronder als je op ‘Meer lezen’ klikt.

Deze privacyverklaring legt uit:
 • Welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt als je gebruikmaakt van de diensten van Transdev en/of een van de websites bezoekt.
 • Met welk doel Transdev deze gegevens verwerkt.
 • Welke rechten je hebt bij deze verwerking.

Om de informatie duidelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst lees je de belangrijkste informatie. Wil je meer weten? Dan kun je aansluitend de paragraaf met ‘Meer informatie’ lezen of je kan de (uitgebreide) privacyverklaring ook downloaden:

Wanneer verwerken wij je persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens, die Transdev van jou verwerkt. Hieronder staan de meest voorkomende situaties waarin we je gegevens verwerken:
 • Voor het uitvoeren van de vervoersovereenkomst en de financiële afwikkeling hiervan. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en abonnementen;
 • Voor het contact dat je hebt met Transdev, via telefoon, e-mail, chat, app, sociale media, contactformulier, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken of als je een van de ‘Mijn Transdev-omgevingen’ gebruikt;
 • Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van informatie over (nieuwe) producten en/of diensten van Transdev. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken met de afmeldlink die in iedere nieuwsbrief of e-mail staat;
 • Voor (interne) analyses voor:
  • procesverbetering
  • bezettingsgraad, planning en inzet van materieel
  • de ontwikkeling van producten en diensten
  • marktonderzoek
  • historische, statistische doeleinden
  • kwaliteitsdoeleinden
 • Voor het afhandelen en terugbezorgen van gevonden voorwerpen;
 • Voor het behandelen van vragen en klachten over Transdev en voor het oplossen van eventuele geschillen tussen jou en Transdev;
 • Bij het uitvoeren van handhavings- en opsporingstaken door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je gebruik maakt van een van onze diensten, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Transdev verwerkt voornamelijk algemene persoonsgegevens. Denk hierbij aan naam, contactinformatie en geboortedatum. Als het nodig is voor het werk van Transdev verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld bij het vervoer van leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Hierboven hebben we uitgelegd welke persoonsgegevens Transdev verwerkt. In deze paragraaf leggen we uit hoe wij aan deze gegevens komen. Meestal verstrek je deze gegevens zelf rechtstreeks via bijvoorbeeld de website, e-mail of telefonisch. In het geval van een zakelijke dienst krijgen wij de gegevens vaak via de werk- of opdrachtgever.

Waarom verwerken wij je gegevens?

De doelen waarvoor Transdev persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Risico’s verkleinen
 • Marketingactiviteiten uitvoeren
 • Verbeteren van producten en diensten
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Uitgangspunt is dat wij je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. Als je een jaarabonnement hebt afgesloten dan worden jouw persoonsgegevens verwerkt in onze abonnementenadministratie. Conform de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen worden deze gegevens 7 jaar bewaard.

In andere gevallen hebben wij zelf op basis van noodzakelijkheid en redelijkheid bepaald hoe lang wij jouw gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid opgesteld. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, verschilt per situatie en hangt ook af van het doel van bewaren. De termijn kan enkele weken tot vele jaren zijn. Reistransactiegegevens, de gegevens die voortkomen uit het gebruik van de OV-chipkaart, worden 18 maanden bewaard.

Voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen kun je contact met ons opnemen.

Met wie delen wij je gegevens?

Transdev verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit volgens de wet is toegestaan of vereist is, en als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Transdev.

Zo verstrekt Transdev persoonsgegevens aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) als je een boete niet betaalt. Ook kan Transdev gegevens doorgeven aan opsporingsinstanties, zoals de politie en het Openbaar Ministerie voor het opsporen en voorkomen van strafbare feiten.

Transdev en de andere openbaarvervoersbedrijven streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk openbaar vervoer. Hiervoor is het nodig om inzicht te krijgen in reispatronen van reizigers. Dat doen we door statistisch onderzoek van het reisgedrag, de zogenoemde informatiehuishouding. Voor het uitvoeren van dit onderzoek maken we alleen gebruik van zogenaamde transactiegegevens en niet van klantgegevens zoals naam of geboortedatum. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wij verwerken je persoonsgegevens zoveel mogelijk in Nederland of de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER. Als landen geen geschikt beschermingsniveau hebben, treffen wij passende maatregelen met de partijen waarmee we de gegevens delen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardcontracten, die speciaal hiervoor door de Europese Commissie zijn ontwikkeld.

Welke privacyrechten heb je?

Op grond van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens:
 • In te zien;
 • Aan te passen (rectificeren);
 • Te verwijderen;
 • Beperkt te laten verwerken;
 • Over te dragen aan een andere partij.
Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een klacht in te dienen.

Onder de Wet politiegegevens (Wpg) heb je dezelfde privacyrechten, maar in de Wpg zijn er meer beperkingen en uitzonderingen opgenomen dan in de AVG. Wanneer je gebruik maakt van je privacyrechten op grond van de Wpg, dan houden we hier rekening mee.

Social media

Je kan ervoor kiezen om met ons contact op te nemen via onze sociale mediakanalen zoals:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • WhatsApp
 • Instagram
Als je ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij de gegevens die je via deze kanalen aan ons verstrekt. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in een social mediabericht ,vragen wij je in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om je contactgegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Transdev maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Aanpassing van deze privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Wij passen deze privacyverklaring dan ook regelmatig aan om actueel te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, in de wet of in de rechtspraak. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.transdev.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 maart 2023.

Wie zijn wij?

Transdev Nederland Holding N.V. (Transdev) is een van de grootste mobiliteitsbedrijven van Nederland Van bussen, treinen en taxi’s tot ambulances en zelfs zelfrijdende shuttles, onze voertuigen vind je door het hele land.. Wij zijn actief met verschillende bedrijven en bekende merken zoals Connexxion, Hermes en Witte Kruis. Als we hierna over Transdev schrijven, bedoelen we daar al deze bedrijven en merken mee.
Een overzicht van de meest actieve Transdev bedrijven en merken vind je hieronder als je op ‘Meer lezen’ klikt.

Deze privacyverklaring legt uit:
 • Welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt als je gebruikmaakt van de diensten van Transdev en/of een van de websites bezoekt.
 • Met welk doel Transdev deze gegevens verwerkt.
 • Welke rechten je hebt bij deze verwerking.

Om de informatie duidelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst lees je de belangrijkste informatie. Wil je meer weten? Dan kun je aansluitend de paragraaf met ‘Meer informatie’ lezen of je kan de (uitgebreide) privacyverklaring ook downloaden: