MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze missie: “Wij bieden de vrijheid om elke dag te reizen met onze veilige, betrouwbare en innovatieve dienstverlening. Op een duurzame manier, met oog voor mens en omgeving.” Onze missie is ons kompas en stuurt onze beslissingen op een dagelijkse basis, ten dienste van lokale overheden en onze reizigers, cliënten en patiënten.

MVO-traject

In 2022 heeft Transdev haar MVO-commitments vastgesteld. Deze commitments steunen op 3 must-haves (Ethiek en naleving, CO2-voetafdruk en Gezondheid en (sociale) veiligheid) en 5 onderscheidende thema’s: Aantrekken en behouden van talent, Diversiteit, gelijkheid en inclusie, Sociale en economische ontwikkeling, Duurzaam en circulair gebruik van bronnen en Reizigersinformatie en -beleving. Dit samen heeft geleid tot het volgende MVO-raamwerk:

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties werden in 2015 door de VN aangenomen. Deze 17 doelen bieden een raamwerk voor collectieve actie om de wereldwijde uitdagingen en ambities aan te pakken. De SDG’s zijn een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat tegen 2030 alle mensen vrede en welvaart kennen. Voor ons als Transdev is er een belangrijke rol te spelen bij het behalen van deze SDG’s en daarom hebben we besloten om ons te focussen op 10 belangrijke SDG’s.

MVO-jaarverslagen

In onze MVO-jaarverslagen kijken we terug op de activiteiten van al onze bedrijfsonderdelen (OV, Transport on Demand en Witte Kruis) op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit doen we op basis van de vijf MVO-pijlers milieu, reizigers & cliënten, werknemers, gemeenschappen en bestuur & governance.

2023

2022

2021