Bestuur en governance

Werken vanuit waarden

In overeenstemming met onze waarden vormen onze ethische principes een belangrijk kompas bij alles wat we doen. Doen, wat je zegt. Zeggen wat je doet. Vertrouwen, veiligheid en integriteit vormen de basis voor de omgangsnormen die we met elkaar en onze partners delen.

  • Elke werknemer in staat stellen om zonder angst te klokkenluiden of te waarschuwen.
  • Beschermen van de persoonlijke gegevens van onze belanghebbenden.
  • Zero tolerance voor corruptie.
  • Verantwoord inkopen.

Gedragscode

Naast de ethische code van de internationale Transdev-groep, heeft Transdev Nederland een eigen gedragscode. Deze richtlijnen geven aan wat we van elkaar kunnen verwachten en gelden voor alle medewerkers bij Transdev Nederland. De gedragscode beschrijft de rechten en plichten die in onze organisatie gelden op gebieden als vrijheid van meningsuiting, veiligheid, vertrouwelijke informatie en zakelijke integriteit.

AVG-wetgeving

Transdev Nederland heeft duizenden medewerkers en vervoert miljoenen reizigers. Dit gaat gepaard met de verwerking van grote hoeveelheden persoonsgegevens die moeten worden beschermd en verwerkt. Ons Privacy-beleid zorgt voor een optimale bescherming en veilig beheer van persoonsgegevens.

Safety First!

Veiligheid is de grootste prioriteit van Transdev. De veiligheid van onze werknemers, reizigers en de gemeenschappen die wij dagelijks bedienen, vormen de basis voor het vertrouwen dat zij in ons stellen.

Transdev heeft het nationale convenant ‘Veiligheid in de openbaarvervoersector’ ondertekend. De belangrijkste doelstellingen zijn het bevorderen van samenwerking, uitwisseling van informatie en innovaties op het gebied van de beveiliging van het openbaar vervoer.