Reizigers, cliënten en patiënten

Continue verbetering dienstverlening

Naast onze maatschappelijke bijdrage is onze eerste prioriteit natuurlijk om reizigers aan te trekken en te behouden. In samenspraak met onze klanten en onze lokale opdrachtgevers werken wij continu aan de verbetering van de klanttevredenheid.
Onze inzet:

  • Naleving van wet- en regelgeving versterken, de prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid verbeteren.
  • Alle middelen inzetten om de gezondheid, veiligheid, beveiliging en rust van de reizigers te waarborgen.

Toegankelijkheid: iedereen moet met de bus kunnen

Transdev staat en gaat voor toegankelijk OV. Bus- en taxivervoer is een essentiële dienst voor veel mensen in onze samenleving. Ze kunnen naar hun werk, naar school, winkels, gezondheidszorg en andere bestemmingen te reizen. Maar niet iedereen kan gemakkelijk gebruik maken van de bus. Mensen met een beperking, ouderen, zwangere vrouwen, ouders met kinderwagens en anderen kunnen obstakels ondervinden om de bus te nemen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de bus toegankelijk is voor iedereen.
 
Toegankelijkheid van de bus betekent dat de bus aangepast is aan de behoeften van verschillende gebruikers. Dit kan onder meer inhouden dat de bus een lage vloer heeft, een oprijplaat of een lift voor rolstoelen, een audiosysteem voor blinden en slechtzienden, een visueel systeem voor doven en slechthorenden, voldoende ruimte voor rolstoelen en kinderwagens, en ‘gereserveerde’ zitplaatsen voor mensen die moeilijk kunnen staan. Toegankelijkheid van de bus betekent ook dat onze chauffeurs en andere collega’s getraind zijn om mensen met een beperking te helpen en respectvol te behandelen.

Sociale inclusie

Toegankelijkheid van de bus heeft vele voordelen. Het verbetert de mobiliteit, de onafhankelijkheid en de kwaliteit van leven van mensen met een handicap. Het vergroot ook de sociale inclusie, de diversiteit en de gelijkheid in onze samenleving. Het vermindert ook de milieu-impact van het vervoer door meer mensen aan te moedigen om het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van hun eigen auto.
 
Daarom staat de toegankelijk van ons vervoer hoog in het vaandel te maken en zetten we ons daar pro-actief voor in. Zo werken we mee aan de training van blindengeleidehonden om ze vertrouwd te maken met de bus. We innoveren en investeren in betaalsystemen zoals Be in, be out voor contactloos betalen. Voor mensen met een visuele of motorische beperking kan dat een goede oplossing zijn. Met het Ouderenfonds werken we samen om het OV voor senioren toegankelijk te houden. Zo organiseren we inloopbijeenkomsten om senioren vertrouwd te maken en te houden met reizen in het OV in deze tijd.

Herkennen van signalen

Natuurlijk kunnen we zelf ook veel doen. We vragen regelmatig aandacht om met geduld en respect passagiers te helpen die even extra aandacht nodig hebben. Ook trainen we chauffeurs en andere collega’s op het herkennen van signalen als dementie en autisme zodat ze deze reizigers adequaat tegemoet treden.

Mobiliteit kwetsbare mensen

Ook het WMO- en doelgroepenvervoer dat wij voor veel gemeenten verzorgen draagt bij aan de mobiliteit van kwetsbare mensen. Transdev probeert het WMO-vervoer zo efficiënt mogelijk te combineren met het OV en het doelgroepenvervoer. Transdev maakt daarbij gebruik van slimme technologie, zoals een app waarmee de reiziger zijn of haar rit kan boeken en volgen. Transdev streeft ernaar om het WMO-vervoer zo comfortabel en betrouwbaar mogelijk te maken voor de reizigers, die vaak afhankelijk zijn van deze vorm van vervoer.
 

Nummer 1 in Nederland

Reizigers die in 2022 gebruikmaakten van de dienstverlening, waren bijzonder tevreden over hun rit. Ons vervoer scoorde landelijk net als vorig jaar een dikke 8 in de jaarlijkse OV-Klantenbarometer.

Kennisplatform CROW-KpVV voert jaarlijks de ‘OV-Klantenbarometer’ uit, het grootschalige landelijk onderzoek naar de mening van reizigers over het openbaar vervoer. 89.489 reizigers in 74 onderzoeksgebieden gaven rapportcijfers voor verschillende aspecten van hun reis. Van punctualiteit en frequentie van de rit tot en met reisgemak en gastvrijheid in het voertuig.

Opnieuw deden onze merken het heel goed en wisten we de stijgende lijn, ondanks corona en stakingen, toch vol te houden.

Betalen zoals de klant het wil

Transdev zet zich in voor toegankelijk OV voor alle Nederlanders. Betalen voor een rit moet zo makkelijk mogelijk zijn. Als eerste busvervoerder heeft Transdev OVpay omarmd in al haar vervoersregio’s.

Daarnaast won het betaalsysteem ‘Be in, be out’ won op maandag 5 juni een Recognition Award van de International Association of Public Transport (UITP). Dankzij deze innovatieve betaalmethode kunnen reizigers volledig drempelvrij in- en uitchecken in de bus. Initiatiefnemers mobyyou en Transdev namen de prijs in ontvangst op het tweejaarlijkse UITP-congres, dat dit jaar in Barcelona georganiseerd werd.

Met behulp van de bluetooth-technologie op je telefoon maakt Be in, be out ('BiBo') het in- en uitchecken in het openbaar vervoer volledig moeiteloos. Je telefoon maakt automatisch verbinding met de bus zodra je instapt en je checkt net zo gemakkelijk uit als je uitstapt.

De reiziger op 1