Veiligheid

Onze reizigers willen we veilig vervoeren, onze patiënten veilig de juiste zorg bieden en onze medewerkers actief laten zijn in een veilige werkomgeving. Kortom, veiligheid is een belangrijk issue binnen Transdev Nederland. Maar het is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid; van burgers, overheid en het bedrijfsleven.

Sociale Veiligheid

Voor elke regio waar wij actief zijn, hebben we een specifiek sociaal veiligheidsplan, afgestemd op het veiligheidsniveau. Om maatschappelijke veiligheid te bevorderen, hebben we onder meer deze acties ondernomen:
 • Camera’s in onze bussen;
 • Verbeteren van de kwaliteit van het vervoer;
 • Inzet sociale veiligheid;
 • Trainingen voor onze chauffeurs en verpleegkundigen (omgang met agressie en geweld);
 • Incidentmeldingen, waardoor medewerkers (bijna) incidenten kunnen melden;
 • Ondersteuning na geweldsincident;
 • Stimuleren van medewerkers om aangifte van (iedere vorm van) geweld/agressie te doen;
 • Aansluiting op Amber Alert;
 • Aansluiting op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Verkeersveiligheid

Met concrete maatregelen wensen wij de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal verkeersongevallen te reduceren.

Voorbeelden van maatregelen zijn:
 • Schadereductie en verkeersveiligheid programma met rijtesten en veel aandacht voor preventie);
 • Een inventarisatie van knelpunten in het buslijnennet;
 • Het onderzoeken van ongevallen;
 • Een inventarisatie van onveilige situaties en infrastructuur;
 • Frequente rij-opleidingen voor chauffeurs;
 • Schoolbezoeken;
 • Pilots met dodehoeksystemen.

Arbeidsveiligheid

Het voorkomen van arbeidsongevallen is een prioriteit. Deze vinden met name plaats op het gebied van sociale veiligheidsincidenten en werkplaatsongevallen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we een aantal maatregelen genomen. Dit zijn onder andere:
 • Risico-inventarisaties;
 • Onderzoeken;
 • Bewustwordingscampagnes;
 • Uitvoering van de plannen rondom sociale veiligheid;
 • Gebruik beschermingsmiddelen en bedrijfsnoodorganisatie.