Milieu

Transdev is zich zeer bewust van haar rol in de strijd tegen klimaatverandering en de noodzaak om de overgang naar een duurzame en uitstootvrije mobiliteit te versnellen. Elke zes maanden wordt onze CO2 voetafdruk opnieuw berekend om te bepalen of we nog op koers liggen naar een emissievrije organisatie in 2030!​​

Onze inzet:​​

  • Vermindering van CO2-uitstoot.
  • De files verminderen en verbetering van de luchtkwaliteit.
  • Onze uitstootvrije vloot uitbreiden.​
  • Ons via partnerschappen inzetten om de natuur en de biodiversiteit te behouden.​​

Naar uitstootvrij

Het Nederlandse wagenpark van Transdev is de grootste elektrische vloot van Europa. Samen met onze opdrachtgevers zetten we ons in voor een betere luchtkwaliteit, minder lawaai en meer rijcomfort voor reizigers en chauffeurs. In 2022 voegden we de 500e uitstootvrije bus toe aan onze vloot. Een belangrijke mijlpaal op weg naar volledig uitstootvrij vervoer!

Transdev zet zich in voor een gezond en duurzaam Nederland. We verduurzamen in een rap tempo onze vloot, dankzij de instroom van uitstootvrije voertuigen. Dat is natuurlijk een hele zichtbare manier om onze CO₂-uitstoot te verminderen. Maar we doen nog veel meer! 

Om ons CO₂-beleid inzichtelijk te maken, zijn we gestart met de CO₂-Prestatieladder. De CO₂-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het terugbrengen van hun uitstoot. Zo komen we te weten met welke maatregelen en met welk beleid we een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere samenleving.

Verminderen van afval

Alle vestigingen van Transdev samen zijn goed voor ongeveer 1.500 ton afval per jaar. Dit vereist professioneel afvalbeheer. Bij alle vestigingen zijn speciale afvalbakken geplaatst om verschillende afvalstromen zoals papier, koffiebekers en restafval gescheiden in te zamelen. Deze afvalstromen worden vervolgens gesorteerd en gerecycled, waarna ze kunnen worden hergebruikt.

Milieu, naar een circulaire bedrijfsvoering

Onze acties zijn niet alleen gericht op de overgang naar groene elektrische mobiliteit. Onze wens naar een circulaire bedrijfsvoering zie je terug in de hele productie- en levenscyclus van onze producten. Op alle vlakken zijn we hier druk mee bezig.

Onze partner Roline repareert bijvoorbeeld onze gebruikte banden en maakt er ‘nieuwe’ banden van. Ze worden voorzien van een nieuw loopvlak en een nieuwe zijwand. Zo krijgen de oude banden een nieuw leven. Een ander voorbeeld. De levensduur van accu’s verlengen we door ze in te zetten in de energieopslag van de netwerkbedrijven.

RijWijzer programma

RijWijzer is ons eco-rijprogramma dat zich richt op het verbeteren van de rijprestaties. De belangrijkste doelstelling is het verbeteren van het reiscomfort voor reizigers. Secundaire doelstellingen zijn brandstofbesparing, milieudoelstellingen, vitaliteit.