OV-op-Maat

Comfortabel reizen in betrouwbare treinen, duurzame bussen en ruime taxi’s, waarin je welkom geheten wordt door professionele collega’s. Bij Transdev staan reizigers en cliënten altijd centraal. Dat doen we onder meer met snelle busverbindingen tijdens spitsuren. Maar hoe voorkomen we dat bussen nagenoeg leeg rondrijden buiten de spits en in dunbevolkte gebieden? Dankzij verstedelijking, veranderend reisgedrag en de behoefte aan verdere verduurzaming staan we voor een transitiefase in de mobiliteitssector. Tel de hoge kosten voor doelgroepenvervoer in vergrijzend Nederland daarbij op, en we zien de noodzaak van mobiliteit op maat. Nu we ons in deze transitiefase bevinden, is dit hét moment om verdere stappen te zetten en de krachten te bundelen. Maar hoe? Met flexibeler en efficiënter vervoer dat toegankelijk is voor iedereen: OV-op-Maat. 
 

Wat is OV-op-Maat?

OV-op-Maat is een mobiliteitsoplossing die dankzij een slimme combinatie van modaliteiten snel en flexibel in te zetten is. In regio’s waar (op bepaalde tijden) weinig gebruik wordt gemaakt van de klassieke busverbinding, wordt de dienstregeling aangevuld met het regionale doelgroepenvervoer.
 
OV-op-Maat kan buiten de spits de klassieke OV-dienstregeling aanvullen, of in plaats van een buslijn worden ingezet. Zo ontstaat er een fijnmazig OV-netwerk en blijven kleine kernen voor iedereen bereikbaar, maar rijden er geen grote lege bussen rond. Wel zo duurzaam en efficiënt.
 
Dankzij de inzet van voertuigen die al gebruikt worden voor doelgroepenvervoer, is OV-op-Maat ook toegankelijk voor doelgroepen die minder gemakkelijk gebruik maken van het klassieke OV. Denk bijvoorbeeld aan een oudere die niet meer naar het winkelcentrum op de hoek kan wandelen voor de dagelijkse boodschappen. OV-op-Maat biedt dan een betaalbaar alternatief. Ook reizigers die wegens een kwetsbare gezondheid het reguliere OV mijden, zijn bij kleinschalig vervoer gebaat. OV-op-Maat draagt daarmee bij aan een inclusieve mobiliteitsoplossing.
 

Hoe werkt OV-op-Maat?

Met de speciale OV-op-Maat app of via onze telefoniecentrale reserveren reizigers voor vertrek hun rit, om op de afgesproken tijd naar hun bestemming te reizen. Dit kan van adres naar adres of van adres naar een knooppunt zijn, zoals een station of een dorpskern of winkelcentrum, maar ook een al bestaande bushalte. Ook dit is maatwerk. De bestemmingen worden in overleg met de opdrachtgever samengesteld.   

Hoe betaal je?

Ook op het gebied van betalen vraagt de reiziger steeds meer om flexibiliteit. Wie flexibel thuiswerkt of online lessen volgt, heeft minder baat bij een traditioneel ov-abonnement. OV-op-Maat sluit op deze ontwikkeling aan door maatwerk op het gebied van betalen te bieden.
Wie via de speciale OV-op-Maat app een rit boekt, kan deze rit meteen online betalen. Dit kan door de persoonlijke OV-chipkaart aan de app te koppelen, zodat de reiziger met een abonnement, kortingsproduct of op saldo kan reizen. Incidentele reizigers kunnen betalen met iDeal.
Wie liever geen app gebruikt, kan telefonisch een rit boeken. Onze medewerkers staan van 06:00 uur tot 01:00 uur voor deze reizigers klaar. Zij kunnen met de pinpas betalen in het voertuig zelf.
De kosten voor een rit variëren per afstand en reisgebied en worden altijd afgestemd met de opdrachtgever. De betaalmogelijkheden kunnen desgewenst worden uitgebreid met de creditcard (Eurocard/Mastercard/Visa). Ook reizen op rekening, door middel van het afgeven van toestemming voor automatische incasso, is toe te voegen aan de opties.

Waarom nu kiezen voor OV-op-Maat?

Nu de coronacrisis, verstedelijking en vergrijzing vragen om een transitie in de mobiliteitssector, wordt er veelal gewerkt aan meerjarenplannen. Denk aan het bijbouwen van busbanen of spoor. Voor OV-op-Maat is dit niet nodig. Deze oplossing is snel en gemakkelijk te implementeren. Zo kunnen de effecten van veranderend reisgedrag op korte termijn worden opgevangen. Zijn er op de lange termijn veranderingen? Wordt er bijvoorbeeld een woonwijk bijgebouwd of een scholengemeenschap opgericht? Dan is de dienstverlening makkelijk aan te passen. Een keuze voor OV-op-Maat is daarmee een keuze voor een efficiënte, snelle en flexibele mobiliteitsoplossing.

Contact

Ben je geïnteresseerd in OV-op-Maat? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden.