Werknemers

Onze medewerkers: motor van ons succes

Onze medewerkers, de Transdev-ambassadeurs, zetten zich elke dag in voor een uitstekende uitvoering van onze diensten. Transdev spant zich in voor een veilige werkomgeving waarin medewerkers zichzelf volop kunnen ontwikkelen.

Onze inzet:

  • Het bestuur en de naleving van afspraken versterken, de gezondheid en veiligheid verbeteren.
  • Een positieve en proactieve cultuur van welzijn en veiligheid bevorderen
  • Toepassing van alle middelen om de gezondheid, veiligheid en beveiliging van werknemers en onderaannemers.
  • Het sociale dialoog verbeteren en versterken.
  • Sociale diversiteit en gelijkheid bevorderen op alle niveaus van het bedrijf.

Een eigen Academy

Onze Academy is in 2006 van start gegaan. Dankzij onze lesbussen en gecertificeerde instructeurs leiden we honderden bus- en taxichauffeurs per jaar op. Daarnaast verzorgt de Academy opleidingen voor onze technici, monteurs en medewerkers Service & Veiligheid. Ook heeft Transdev een eigen simulator waarin chauffeurs ervaring kunnen opdoen in rijden met een bus maar daar de de weg niet voor op hoeven.

De Academy werkt samen met erkende opleidingsinstituten en brancheorganisaties om een breed en actueel aanbod te kunnen bieden. Van rijbewijs tot managementcursus, van EHBO tot klantgerichtheid, de Academy heeft voor ieder wat wils. Het is dan ook meer dan een opleidingscentrum, het is een community waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Social Return

Transdev wil een afspiegeling van de samenleving zijn. De toepassing van Social Return is vooral gericht op het bieden van meer kansen voor mensen met lage inzetbaarheid. We willen graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrekken bij onze organisatie en investeren in mensen die het beste van zichzelf willen geven. We ondersteunen hen actief tijdens hun opleiding en integratie in onze organisatie.

Zo zijn er op diverse stallingen in het land speciale Cleanteams actief. Deze collega's zetten zich met ontzettend veel plezier en enthousiasme in om ervoor te zorgen dat onze chauffeurs en reizigers kunnen genieten van schone bussen. 

Diversiteit, inclusie en gelijke kansen

Ons programma voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen wordt gecoördineerd op het hoogste niveau van het bedrijf. Het concentreert zich op drie actiegebieden: het recruitmentproces, de ontwikkeling van het personeel en communicatie.

Bij Transdev werken duizenden unieke mensen in honderden verschillende functies. Samen vormen deze collega’s net zo’n diverse afspiegeling van de maatschappij als de reizigers, cliënten en patiënten die zij dagelijks vervoeren.

Bij Transdev is iedereen welkom en ben je vrij om jezelf te zijn, ongeacht je leeftijd, afkomst, geloof of geaardheid.

PSO Certificering

De PSO-certificering (Prestatieladder Socialer Ondernemen) meet de mate waarin organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ten opzichte van de beroepsbevolking. Deze mensen met een arbeidsbeperking zijn inmiddels ook een integraal onderdeel geworden van ons bedrijf en voelen zich gewaardeerd door hun collega’s. Inmiddels hebben we trede 2 bereikt. In 2024 hopen we de hoogste trede, trede 3 te bereiken.

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds 1 februari 2021

Als werkgever willen we dat al onze medewerkers een goede balans kunnen vinden tussen hun werk en hun privéleven. Ook mantelzorgers. Wij geloven dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen als de organisatie hen, binnen de mogelijkheden die er zijn, faciliteert en ondersteunt. Dan blijven mensen gezond, vitaal en betrokken bij hun werk.

Leidinggevenden en HR managers zijn geïnformeerd over het beleid rondom Mantelzorg binnen Transdev, waaronder interne en externe ondersteuningsmogelijkheden, verlofregelingen en maatwerkoplossingen die Transdev kan bieden. Vervolgens hebben alle leidinggevenden dat beleid besproken in hun teams en afdelingen.

Op intranet is een speciaal ingerichte pagina over mantelzorg geplaatst. Hier vinden medewerkers informatie over ondersteuningsmogelijkheden en hoe medewerkers het onderwerp mantelzorg bespreekbaar kunnen maken. Tevens vinden ze een pagina met informatie over alle (wettelijke) verlofsoorten waarvan medewerkers gebruik kunnen maken.