CO2-Prestatieladder

Transdev zet zich in voor een gezond en duurzaam Nederland. We verduurzamen in een rap tempo onze vloot, dankzij de instroom van emissievrije voertuigen. Dat is natuurlijk een hele zichtbare manier om onze CO₂-uitstoot te verminderen. Maar we doen nog veel meer! Om ons CO₂-beleid inzichtelijk te maken, zijn we gestart met de CO₂-Prestatieladder. De CO₂-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het terugbrengen van hun uitstoot. Zo komen we te weten met welke maatregelen en met welk beleid we een nòg grotere bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere samenleving. In 2023 willen we trede 5 van de ladder bereiken. Tot en met trede 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

Stap voor stap verder in 2023

Ook in 2023 werken we weer verder aan de reductie van onze uitstoot. En hoe! We mochten begin 2022 de 500e Zero Emission bus aan onze vloot toevoegen. En voor 2023 staan weer allerlei acties gepland. Houd deze pagina in de gaten voor updates!

De CO₂-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het terugbrengen van hun CO₂-uitstoot. Eerst wordt de totale uitstoot van een bedrijf in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gekeken naar maatregelen waarmee de uitstoot kan worden verkleind. Zo ontstaat er een effectief CO₂-managementsysteem. De CO₂-Prestatieladder is bovendien ook een keurmerk, dat vaak wordt gevraagd bij aanbestedingen.

Hoe berekenen we onze uitstoot?

Door het maken van onze CO₂-footprint, hebben we grip op onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen. Binnen de divisies Openbaar Vervoer, Taxi en Witte Kruis hebben we gegevens over 2019, 2020, 2021 en 2022 verzameld. Dit resulteert in een volledig overzicht van onze uitstoot. Van bussen, buurtbussen, servicewagens, taxi’s, ambulances en onze leasevloot. Maar ook van gas- en elektraverbruik van onze vestigingen, het aantal gereden zakelijke kilometers en zakelijke trein- en vliegreizen tot in elk detail. Dankzij de inzet van veel deskundige collega’s namen we alles onder de loep.

Wat was onze uitstoot in 2022?

Alle takken van Transdev Nederland samen hadden in 2022 een uitstoot van 72.104 ton CO₂. Dat staat gelijk aan:
 • 9.340 rondjes om de aarde rijden met een auto;
 • 39.132 retour vluchten naar New York;
 • Het gas- en electriciteitsgebruik van 14.856 Nederlandse huishoudens.

Met de hulp van collega’s van alle divisies kunnen we onze uitstoot steeds verder verminderen. En dat leverde mooie resultaten op. Al onze maatregelen samen zorgden in 2022 voor een CO2-reductie van 49% ten opzichte van 2019, het eerste jaar dat we onze uitstoot gemeten hebben.

Enkele mijlpalen van afgelopen jaar

 • In 2022 maken we gebruik van 303 elektrische elektrische taxivoertuigen. Daarmee is 25% van onze taxivloot zero emission;
 • Ook bij OV blijven we investeren in zero emission voertuigen. Naast de uitbreiding van onze elektrische bussen is in 2022 ook onze vloot met waterstofbussen verder uitgebreid;
 • Witte Kruis is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om elektrische ambulances veilig in te zetten;
 • Ruim 90% van de stroom die gebruikt wordt voor onze elektrische bussen, was in 2022 afkomstig van wind- en zonne-energie. Dat geldt ook voor 94% van onze panden;
 • Nieuwe vestigingen, zoals de nieuwe OV-stallingen in Haarlem en Huizen, worden steeds duurzamer opgeleverd met onder meer zonnepanelen, warmtepompen, goede isolatie en LED-verlichting en zo mogelijk ook volledig gasloos.

Waarom berekenen we onze uitstoot?

Meten is weten: inzicht in onze verbruiksdata maakt duidelijk met welke maatregelen en met welk beleid we een nòg grotere bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere samenleving. Maatregelen die we al nemen door de instroom van onze emissievrije voertuigen, maar ook door het trainen op een duurzame manier van rijden, het investeren in bewustwording onder onze collega’s, het vergroenen van onze energie door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en het verduurzamen van panden, bijvoorbeeld door installeren van zonnepanelen, plaatsen van warmtepompen en betere isolatie.

Waar gaan we voor in de komende jaren?

In 2025 willen we onze uitstoot met 70% verminderd hebben ten opzichte van 2019. Per divisie wordt er gekeken naar passende maatregelen om onze voetafdruk te verkleinen.

Drie grote verbeterpunten zijn:
 • We breiden onze busvloot verder uit met waterstof, elektrische en HVO-diesel voertuigen;
 • We starten met de eerste stappen naar gasloze panden;
 • Onze chauffeurs rijden steeds zuiniger en verminderen het diesel verbruik.
Dankzij onze inzet voor CO₂-reductie, komen we in aanmerking voor een certificering op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder. Aan onze maatregelen koppelen we CO₂-reductiedoelstellingen die we uiterlijk in 2025 willen bereiken. Onze footprint wordt vervolgens elk half jaar opnieuw berekend.

Versnelde instroom van ZE trolleys in concessie SAN

In de concessie Stadsregio Arnhem Nijmegen vindt er een versnelde instroom van nieuwe Zero Emission (ZE) trolleybussen plaats. Deze trolleys bevatten een batterijpakket waardoor deze voertuigen ook zonder bovenleiding kunnen rijden. Hierdoor kunnen de oude gasbussen vervangen worden voor deze nieuwe ZE trolleybussen, wat leidt tot een enorme vermindering van CO2-emissies.

Lees het hele artikel.

Versnelde instroom ZE bussen in concessie Zuidoost Brabant

De provincie Brabant heeft als doel gesteld om in 2030 al het openbaar vervoer, volledig emissieloos te laten rijden. Dat is dus busvervoer zonder schadelijke uitstoot. Vanaf januari 2022 heeft er een nieuwe instroom van ZE (Zero Emission) bussen plaatsgevonden in de concessie Zuidoost Brabant om zo de transitie naar een volledig ZE wagenpark te versnellen. Transdev wil het gestelde doel van volledig ZE rijden al in 2027 bereiken.

Lees het hele artikel.

Initiatief medewerkersmobiliteit

Transdev wil graag op zoveel mogelijk vlakken de CO2-uitstoot verminderen en waar mogelijk terug te brengen naar 0. Om de CO2-uitstoot te verminderen is het belangrijk eerst inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot. Zo heeft Transdev een initiatief opgezet om de medewerkersmobiliteit in kaart te brengen, aansluitend bij nieuw overheidsbeleid. Doel is om vervolgens een sectorbreed beleid op te stellen en zo Transdev-medewerkers te stimuleren om milieuvriendelijk te forenzen. Dit doen wij dus niet alleen, maar gezamenlijk met andere openbaarvervoer organisaties.

Lees het hele artikel.

CO2 neutraal reizen Johan Cruijff Arena

Transdev werkt, samen met andere partijen, aan een duurzame mobiliteitstransitie in Amsterdam Zuidoost, met als huidig focuspunt de Johan Cruijff Arena. Hierbij stimuleren we bezoekers de auto te laten staan en meer gebruik te maken van het OV en andere milieuvriendelijke vervoersmiddelen zoals de fiets. Dit draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot, spreiding van drukte in het gebied en de gewenste transitie naar ZE vervoer.

Lees het hele artikel.
Meer lezen over ons CO₂-beleid? Download hier een PDF.
Bekijk hier ons CO2-bewust certificaat.
Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder, kijk op CO2-prestatieladder.nl.