CO2-Prestatieladder

Transdev zet zich in voor een gezond en duurzaam Nederland. We verduurzamen in een rap tempo onze vloot, dankzij de instroom van emissievrije voertuigen. Dat is natuurlijk een hele zichtbare manier om onze CO₂-uitstoot te verminderen. Maar we doen nog veel meer! Om ons CO₂-beleid inzichtelijk te maken, zijn we gestart met de CO₂-Prestatieladder. De CO₂-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het terugbrengen van hun uitstoot. Zo komen we te weten met welke maatregelen en met welk beleid we een nòg grotere bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere samenleving. 

Stap voor stap verder naar een emissievrije toekomst

Transdev verduurzaamt in een hoog tempo de vloot, door zo veel mogelijk in te zetten op emissievrije voertuigen. Daarnaast werken wij continu aan circulariteit, attenderen wij onze medewerkers, leveranciers en andere stakeholders op het belang van verduurzaming, maken we gebruik van groene stroom en verduurzamen wij onze panden.

Vanaf 2023 is Transdev gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder!
Hiermee tonen we aan dat we proactief bezig zijn met het verminderen van onze CO2-uitstoot. Wij zijn de allereerste openbaar vervoerder die het hoogst haalbare niveau heeft bereikt. Zo hebben we sinds 2019 onze CO2-uitstoot met maar liefst 50% gereduceerd. We danken alle collega’s van alle divisies die samen hard hebben gewerkt om deze prachtige mijlpaal te bereiken. Hier zijn we ontzettend trots op!

Hoe werkt de CO₂-Prestatieladder?

De CO₂-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het terugbrengen van hun CO₂-uitstoot. Eerst wordt de totale uitstoot van een bedrijf in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gekeken naar maatregelen waarmee de uitstoot kan worden verkleind. Zo ontstaat er een effectief CO₂-managementsysteem. De CO₂-Prestatieladder is bovendien ook een keurmerk, dat vaak wordt gevraagd bij aanbestedingen.

Hoe berekenen we onze uitstoot?

Door het maken van onze CO₂-footprint, hebben we grip op onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen. Binnen de divisies Openbaar Vervoer, Taxi en Witte Kruis hebben we gegevens van 2019 tot en met 2023 verzameld. Dit resulteert in een volledig overzicht van onze uitstoot. Van bussen, buurtbussen, servicewagens, taxi’s, ambulances en onze leasevloot. Maar ook van gas- en elektraverbruik van onze vestigingen, het aantal gereden zakelijke kilometers en zakelijke trein- en vliegreizen tot in elk detail. Dankzij de inzet van veel deskundige collega’s namen we alles onder de loep.

Wat was onze uitstoot in 2023?

Alle takken van Transdev Nederland samen hadden in 2023 een uitstoot van 69.840 ton CO₂. Dat staat gelijk aan:
 • 9.047 rondjes om de aarde rijden met een auto;
 • 37.903 retour vluchten naar New York;
 • Het gas- en electriciteitsgebruik van 14.390 Nederlandse huishoudens.

Met de hulp van collega’s van alle divisies kunnen we onze uitstoot steeds verder verminderen. En dat leverde mooie resultaten op. Al onze maatregelen samen zorgden in 2023 voor een CO2-reductie van 50% ten opzichte van 2019, het eerste jaar dat we onze uitstoot gemeten hebben.

Enkele mijlpalen in 2023

 • In 2023 maken we gebruik van 486 elektrische elektrische taxivoertuigen. Daarmee is 38% van onze taxivloot zero emission;
 • Ook bij OV blijven we investeren in zero emission voertuigen. Zo is onze zero emissie vloot verder uitgebreid naar 39% van de totale voertuigen;
 • Witte Kruis is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om elektrische ambulances veilig in te zetten;
 • Ruim 92% van de stroom die gebruikt wordt voor onze elektrische bussen, was in 2023 afkomstig van wind- en zonne-energie. Dat geldt ook voor 88% van onze panden;
 • Nieuwe vestigingen, zoals de nieuwe OV-stallingen in Haarlem en Huizen, worden steeds duurzamer opgeleverd met onder meer zonnepanelen, warmtepompen, goede isolatie en LED-verlichting en zo mogelijk ook volledig gasloos.

Waarom berekenen we onze uitstoot?

Meten is weten: inzicht in onze verbruiksdata maakt duidelijk met welke maatregelen en met welk beleid we een nòg grotere bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere samenleving. Maatregelen die we al nemen door de instroom van onze emissievrije voertuigen, maar ook door het trainen op een duurzame manier van rijden, het investeren in bewustwording onder onze collega’s, het vergroenen van onze energie door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en het verduurzamen van panden, bijvoorbeeld door installeren van zonnepanelen, plaatsen van warmtepompen en betere isolatie.

Waar gaan we voor in de komende jaren?

In 2025 willen we onze uitstoot met 70% verminderd hebben ten opzichte van 2019. Per divisie wordt er gekeken naar passende maatregelen om onze voetafdruk te verkleinen.

Om dit doel te bereiekn leggen we onze focus op:
 • Het verder uitbreiden van onze busvloot met waterstof, elektrische en HVO-diesel voertuigen;
 • Het gasloos maken van panden;
 • Installeren van warmtepompen;
 • Onze chauffeurs rijden steeds zuiniger en verminderen het diesel verbruik;
 • Elektrische leasevoertuigen.

CO2-reductiemaatregelen op hoofdlijnen 

Scope 1
CO2-reductie door het gasverbruik in de kantoren te verminderen. Denk hierbij aan het gasloos maken van panden door het gebruik van warmtepompen. Stimuleren door te sturen op meer elektrische leasevoertuigen, het stimuleren van flexibel werken, gebruik van openbaar vervoer en de fiets.

Scope 2
CO2-reductie met betrekking tot elektraverbruik in de panden. Het elektrificeren van de vloot. Het gebruik maken van groene stroom. Stimuleren van het rijgedrag van de chauffeurs om energiezuiniger te rijden. Teleconferencing prefereren boven zakelijk vliegen.

Scope 3
CO2-reductie in scope 3 behalen door het gebruik maken van de trein de voorkeur te geven ten opzichte van vliegen wanneer een reis naar het buitenland noodzakelijk is. Bij woon-werk verkeer stimuleren om gebruik te maken van het milieuvriendelijk vervoer. Stimuleren samenwerking met ketenpartners.

Lees alle maatregelen hier.

Versnelde instroom van ZE trolleys in concessie SAN

In de concessie Stadsregio Arnhem Nijmegen vindt er een versnelde instroom van nieuwe Zero Emission (ZE) trolleybussen plaats. Deze trolleys bevatten een batterijpakket waardoor deze voertuigen ook zonder bovenleiding kunnen rijden. Hierdoor kunnen de oude gasbussen vervangen worden voor deze nieuwe ZE trolleybussen, wat leidt tot een enorme vermindering van CO2-emissies.

Lees het hele artikel.

Versnelde instroom ZE bussen in concessie Zuidoost Brabant

De provincie Brabant heeft als doel gesteld om in 2030 al het openbaar vervoer, volledig emissieloos te laten rijden. Dat is dus busvervoer zonder schadelijke uitstoot. Vanaf januari 2022 heeft er een nieuwe instroom van ZE (Zero Emission) bussen plaatsgevonden in de concessie Zuidoost Brabant om zo de transitie naar een volledig ZE wagenpark te versnellen. Transdev wil het gestelde doel van volledig ZE rijden al in 2027 bereiken.

Lees het hele artikel.

Initiatief medewerkersmobiliteit

Transdev wil graag op zoveel mogelijk vlakken de CO2-uitstoot verminderen en waar mogelijk terug te brengen naar 0. Om de CO2-uitstoot te verminderen is het belangrijk eerst inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot. Zo heeft Transdev een initiatief opgezet om de medewerkersmobiliteit in kaart te brengen, aansluitend bij nieuw overheidsbeleid. Doel is om vervolgens een sectorbreed beleid op te stellen en zo Transdev-medewerkers te stimuleren om milieuvriendelijk te forenzen. Dit doen wij dus niet alleen, maar gezamenlijk met andere openbaarvervoer organisaties.

Lees het hele artikel.

CO2 neutraal reizen Johan Cruijff Arena

Transdev werkt, samen met andere partijen, aan een duurzame mobiliteitstransitie in Amsterdam Zuidoost, met als huidig focuspunt de Johan Cruijff Arena. Hierbij stimuleren we bezoekers de auto te laten staan en meer gebruik te maken van het OV en andere milieuvriendelijke vervoersmiddelen zoals de fiets. Dit draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot, spreiding van drukte in het gebied en de gewenste transitie naar ZE vervoer.

Lees het hele artikel.
Meer lezen over ons CO₂-beleid? Download hier een PDF.
Benieuwd naar onze voortgang? Bekijk het hier.
Bekijk hier ons CO2-bewust certificaat.
Bekijk hier ons energiemanagement actieplan.
Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder, kijk op CO2-prestatieladder.nl.