Toppers van Transdev: Soraya & Tom

Naast dat ze op stations en knooppunten aanwezig zijn, kun je de teams van Service & Veiligheid ook veelal aantreffen in de bussen. Toch is dat laatste sinds de uitbraak van corona en de bijbehorende maatregelen vrijwel niet mogelijk. “We zagen dat de chauffeurs relatief veilig achter kettinkjes kwamen te zitten, maar voor ons is dat niet mogelijk,” vertelt Tom van der Meer (22). “Daarom zijn we de laatste tijd wat meer op de achtergrond aanwezig.” Tom vertelt samen met zijn collega Soraya Oostendorp (28) over hun werk in deze tijden.
 

"Wij zijn er nog wel, maar we hebben noodgedwongen een stapje naar achteren moeten doen.”

Tom en Soraya zijn deel van het team Service & Veiligheid, opererend vanuit Schiphol-Noord. Het team, bestaande uit een kleine 30 mannen en vrouwen, zien in vrijwel heel Noord-Holland erop toe dat reizen voor passagiers zo aangenaam en veilig verloopt en bieden waar nodig assistentie bij incidenten. Ook zijn ze voor de reizigers een punt van informatievoorziening.
 
Nu het aantal reizigers drastisch is afgenomen, is hun werk wel iets veranderd. Het contact is iets wat Soraya nu het meeste mist aan haar werk. “Ze zijn er niet, er zijn zo weinig reizigers momenteel. En degenen die er wel zijn, daar houden we nu meer afstand van. Wij zijn er nog wel, maar we hebben noodgedwongen een stapje naar achteren moeten doen.” Tom merkt wel dat sommige reizigers nog steeds wel de neiging hebben wat te dichtbij te komen: “als ze bijvoorbeeld met vragen naar ons toe komen, moet ik soms wel even ingrijpen en aangeven dat er een beetje afstand bewaard dient te worden. Hoewel het bij de meesten een vorm van gewoonte zal zijn, zijn er ook personen bij die het allemaal maar een beetje overtrokken vinden.”

“We zijn wel aanwezig voor instapbegeleiding, het erop toezien dat de mensen niet te dicht op elkaar gaan staan op de haltes en bij het in- en uitstappen. In de bussen zelf handhaven we daar momenteel niet actief op, in verband met onze eigen veiligheid. We gaan niet zelf extra risico lopen voor iets waar mensen hun eigen verantwoordelijkheid in moeten nemen.”
 
Een andere taak die ze sinds deze crisis toebedeeld hebben gekregen, is het indien nodig verzorgen van ondersteuningsritten rondom Schiphol. “Veel mensen die op of rond Schiphol werken zijn afhankelijk van het busvervoer. Op sommige tijdstippen is het dusdanig druk dat we soms bijspringen met een extra bus om toch te zorgen dat er voldoende veilige ruimte is voor de reizigers,” zegt Soraya. De meeste S&V’ers hebben dan ook een busrijbewijs, voor dit soort gevallen.
 
In hun werk is het lastig om afstand van elkaar te houden, maar ook daar zijn maatregelen voor bedacht. Zo werkten de teams in groepen van soms wel 8 mensen, maar in verband met hun eigen veiligheid werken ze nu alleen of in koppels. “Wanneer er incidenten zijn, zorgen we vanzelfsprekend dat we snel ondersteuning kunnen bieden. Maar het werken in tweetallen zorgt er wel voor dat we in onze voertuigen toch nog een beetje afstand kunnen houden,” aldus Tom.
 
Tenslotte willen ze de chauffeurs duidelijk maken dat de mannen en vrouwen van Service & Veiligheid, ondanks dat ze misschien minder zichtbaar aanwezig zijn, altijd voor ze klaar staan. “Net zoals wij doen in ons werk, vragen we ook chauffeurs waar mogelijk de-escalerend te handelen. We zijn er wanneer nodig, maar laten we niet extra risico lopen om kleine incidentjes die met juist handelen te voorkomen waren geweest. Dat is voor iedereen nu de veiligste optie.”