Leveranciershandvest

Het Leveranciershandvest geldt voor alle orders die bij Transdev geplaatst worden en bij alle (raam)contracten die door Transdev worden afgesloten.
The Supplier Charter applies to all orders placed with Transdev and to all (framework) contracts concluded by Transdev.
Nadat je als leverancier schriftelijk hebt ingestemd met dit handvest, kan Transdev Nederland je in de gelegenheid stellen concrete offertes uit te brengen. Deze voorwaarden dienen deel uit te maken van elk aanbod.
After you, as supplier, have agreed to this charter in writing, Transdev Nederland can give you the opportunity to make concrete offers. These conditions must be part of every offer.