Inkoopvoorwaarden

De Algemene Inkoopvoorwaarden gelden voor alle orders die bij Transdev geplaatst worden en bij alle (raam)contracten die door Transdev worden afgesloten.
Nadat je als leverancier schriftelijk hebt ingestemd met deze voorwaarden, kan Transdev Nederland je in de gelegenheid stellen concrete offertes uit te brengen. Deze voorwaarden dienen deel uit te maken van elk aanbod.