TakeCharge, een boost voor de elektrische bus

Het beheer van de vloot van elektrische bussen maakt een belangrijke stap voorwaarts. Met de nieuwe applicatie ‘TakeCharge’ kunnen we de batterijcapaciteit van onze bussen makkelijker monitoren en beheren. In Zuidoost-Brabant, Amstelland Meerlanden en Haarlem-IJmond is de pilot met TakeCharge naar volle tevredenheid afgerond. Projectleider Djoeke Vissia is druk bezig met de verdere uitrol. “In de volgende versie gaan we nog een aantal verbeteringen doorvoeren. Zoals een nog beter inzicht in de laadmomenten. Je ziet dan hoeveel tijd er nog nodig is tot de bus weer voldoende batterij heeft.”
Bij elektrische bussen vinden er veel meer wisselingen van bussen plaats dan bij de dieselbussen. De kritieke factor is de accu. Je wilt van elke bus weten hoe ver de accu is opgeladen. Djoeke: “Bij de efficiënte inzet van de bus spelen allerlei factoren mee die van invloed zijn op het vlekkeloos verlopen van de rit en de staat van de accu. Het bustype, de lengte van de rit, de temperatuur, oplaadmogelijkheden, de mogelijkheid tot buswissels… “

Handig vertrekbord

Met TakeCharge heb je supersnel inzicht in alle bussen die dagelijks worden ingezet en die informatie wordt gedurende de dag voortdurend geüpdatet. Voor chauffeurs is het vertrekbord het meest zichtbare resultaat. Hierin zien ze alle bussen die vanaf hun locatie moeten vertrekken, welke bus zij moeten hebben, waar ze staan en of de accu voldoende is opgeladen voor de ritten die staan gepland. Groen is gaan. Rood natuurlijk niet. “De kleur geeft aan of de accu voldoende is geladen tot het volgende laadmoment,” legt Djoeke uit. “Ook kan de verkeersleiding een paar uur voordat er mogelijk accuproblemen ontstaan al ingrijpen en bijvoorbeeld een wissel inplannen. “

Daar staat de bus

De chauffeurs weten zo dat zij zich geen zorgen hoeven te maken. Ook als het tegenzit, kunnen ze hun ritten van die dag keurig kunnen afhandelen, in samenwerking met het ROV, de MER of assistent rayonmanager logistiek. Een tweede voordeel heeft te maken met de locatie van de bus. Chauffeurs lopen op de vestiging nogal eens te zoeken waar hun bus staat. Dat is natuurlijk irritant, geeft soms stress, want elke chauffeur wil graag op tijd vertrekken. Met TakeCharge kunnen de chauffeur meteen zien, waar hun bus staat.

Djoeke is erg enthousiast. Vroeger ging dat het heel anders. “Voorheen werd veel handmatig bijgehouden. Acculadingen controleren, registreren, berekeningen maken… Dat kostte bakken met tijd. Ook het depotmanagement is nu veel efficiënter. Met de plattegrond in TakeCharge kan je precies zien welke bus waar staat en hoe vol die is. Dat is met de uitruk erg handig om te weten. Ook kan je op de plattegrond zien of een lader in storing is. Dit kan vervolgens makkelijk gemeld worden aan het ROV.”

Patent verleend

De basis van TakeCharge is in opdracht van Transdev ontwikkeld door het bedrijf BluMarbl. De pilotfase is nu afgerond. Transdev gaat nu aan de slag met de optimalisering, waarin met name de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van de data verder verfijnd worden. De bedoeling is dat de verbeteringen in mei zijn doorgevoerd. Daarna zal TakeCharge in de rest van Nederland, maar op termijn ook in andere landen, worden uitgerold. Transdev heeft patent op de technologie, die in de toekomst misschien ook interessant kan zijn voor andere vervoerders. Djoeke kijkt verwachtingsvol uit naar de toekomst van TakeCharge.