Onze gedragscode

Transdev is een dienstverlenend bedrijf. Onze reizigers en opdrachtgevers rekenen op veilig, betrouwbaar en prettig vervoer. Het gedrag en de persoonlijke integriteit van al onze medewerkers vormt het fundament onder onze dienstverlening.
Wat we van elkaar verwachten, hebben we beschreven in een Gedragscode. De richtlijn Zakelijke integriteit is onderdeel van onze Gedragscode. Hierin staan duidelijke definities, uitgangspunten en voorbeelden om te voorkomen dat er belangenverstrengeling, omkoping of corruptie plaatsvindt.

De Meldprocedure Misstanden beschrijft wat de procedure is bij vermoedens van een misstand zoals fraude, belangenverstrengeling of omkoping. Deze procedure staat ook open voor iedereen die enige relatie heeft tot Transdev Nederland of een van haar bedrijfsonderdelen (zoals leveranciers, opdrachtgevers, businesspartners).