Transdev bereikt als eerste openbaar vervoerder niveau vijf van de CO2-Prestatieladder

Transdev heeft als eerste vervoerder van Nederland niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaald. Dit is het hoogst haalbare niveau. Dit betekent dat Transdev niet alleen gewerkt heeft aan het reduceren van haar eigen CO2-uitstoot, maar ook aan het reduceren van de uitstoot in de hele keten. Transdev stimuleert al haar stakeholders met succes om ook te werken aan een emissievrije toekomst.
Transdev zet zich in voor een gezond en duurzaam Nederland en daar hoort het beperken van de CO2-uitstoot bij. Transdev verduurzaamt in een hoog tempo de vloot, door zo veel mogelijk in te zetten op emissievrije voertuigen. Hiernaast werken we aan circulariteit, attenderen wij onze medewerkers, leveranciers en andere stakeholders op het belang van verduurzaming, maken we gebruik van groene stroom en verduurzamen wij onze panden.

Sinds 2019 hebben we onze CO2-uitstoot met maar liefst 49% gereduceerd. In 2023 werden deze inspanningen bekroond met het behalen van niveau vijf van de CO2-prestatieladder. We danken alle collega’s van alle divisies die samen hard hebben gewerkt om deze prachtige mijlpaal te bereiken. Hier zijn we ontzettend trots op! Ben je geïnteresseerd in wat Transdev allemaal doet voor een emissievrije toekomst? Bekijk dan hier onze pagina over de CO2-prestatieladder.