Transdev behaalt Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Mobiliteitsbedrijf Transdev heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Transdev op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Transdev op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Het doel van de PSO-ladder is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Transdev biedt zowel binnen het openbaar vervoer als binnen Transport on Demand ruimte aan medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarkpositie, zoals collega’s die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Transdev kiest er ook bewust voor om vaker producten of diensten in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties. Zo streven we samen naar een inclusievere samenleving.

Groei naar sociaal ondernemerschap erkend met certificering

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Dankzij deze tredes kunnen organisaties groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in onze samenleving. Transdev bevindt zich nu op Trede 2 en wil blijven groeien.

Minke Jansma, HR Manager Transport on Demand bij Transdev: "Sociaal ondernemen zit in het DNA van Transdev. Social return en het begeleiden van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie is voor ons een investering die meerwaarde creëert voor ons bedrijf. Sociaal ondernemen is een kans op meer betrokken medewerkers die met een glimlach aan het werk zijn, bijvoorbeeld als chauffeur binnen het zorgvervoer. We zijn dan ook trots op de bereikte trede, een waardering van de inzet van onze medewerkers."