Openbaar vervoersector presenteert plan voor sterker Nederland

Een land zonder goed OV blijft een land in lockdown.
Onder de titel ‘Nederland vooruit: doorbouwen aan een beter OV’ presenteert OV-NL vandaag in aanloop naar de verkiezingen en formatie haar toekomstplan voor een sterker Nederland. Gezamenlijk stellen de ov-bedrijven dat het OV een basisvoorwaarde is voor het herstel van de economie, het behalen van de klimaatdoelen en om Nederland in beweging te houden.

Pedro Peters, voorzitter OV-NL: “Het ov is de afgelopen decennia stevig gegroeid en draagt bij aan een duurzamer, beter bereikbaar en sterker Nederland. In een unieke samenwerking binnen de Mobiliteitsalliantie dragen ook alle ov-bedrijven bij. Het ov helpt de woningbouwopgave mogelijk te maken. Het zorgt ervoor dat dagelijks miljoenen Nederlanders hun bestemming bereiken: in de stad, in de regio en naar het buitenland. In de verkiezingsprogramma’s zien we dat alle partijen die lijn doortrekken: zonder uitzondering willen politieke partijen het ov verder verbeteren en uitbreiden. Met de Mobiliteitsalliantie pleiten we ervoor dat de nieuwe regering drie miljard euro per jaar extra investeert in mobiliteit en infrastructuur. OV-investeringen vormen een belangrijk onderdeel van het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie.”.

De ov-sector bouwt door aan de toekomst

In het toekomstplan laten de ov-bedrijven zien hoe ze het ov in Nederland naar een hoger niveau brengen. Zo maken ze zich hard om reizigersstromen meer over de dag te spreiden met behulp van druktemeters en maken ze afspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen. Ook gaan ze door met het bij elkaar brengen van verschillen vervoersstromen. Enerzijds door op stations samen te werken met aanbieders van deelconcepten, anderzijds door te investeren in het eenvoudig digitaal plannen, boeken en betalen van verschillende vervoermiddelen. Daarnaast worden nieuwe vormen van betalen geïntroduceerd. Onderdeel hiervan is een onlangs gestarte proef in Lelystad waarbij reizigers geen ov-chipkaart meer nodig hebben en kunnen betalen met hun bankpas.

Ondanks corona gaat het ov door met al deze ontwikkelingen en roepen wij een nieuw kabinet op flink te investeren. Peters: “Corona leidt tot een ernstige dip, maar dat is echt tijdelijk. De ambities en de uitdagingen als gevolg van de bevolkingsgroei, woningbouw en het klimaatakkoord blijven ongewijzigd en leiden tot grote groei van het ov.”

‘Voorkom dat het ov op slot gaat op het moment dat Nederland juist van het slot gaat’

Behalve investeringen in verbeteringen van het netwerk, roept de sector het Rijk op om nu over de brug te komen met een beschikbaarheidsvergoeding voor heel 2021 én financiële afspraken voor de herstelperiode na 2021. Peters: “We zijn op verzoek van het kabinet als vitale sector maximaal blijven rijden. Deze afspraak met bijbehorende financiering loopt nu tot 1 oktober. Blijft de beschikbaarheidsvergoeding daarna uit, dan zijn draconische maatregelen onvermijdelijk: 30-40% afschalen, forse tariefsverhogingen voor reizigers en harde bezuinigingen op sociale veiligheid. En vergeet niet: het gaat om OPENBAAR vervoer en de overheid is rechtstreeks verantwoordelijk voor het voorzieningenniveau. Met deze kaalslag wordt het ov zo onaantrekkelijk dat we de rol die politieke partijen in de toekomst voor ons zien, niet kunnen spelen. Onze boodschap is dan ook: help ons herstellen en voorkom dat het ov op slot gaat terwijl Nederland van het slot gaat. Een land zonder goed ov, blijft een land in lockdown.”

Dit heeft OV-NL Nederland te bieden:

 • Spreidingsafspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen
 • Druktemeters zodat reizigers makkelijker de spits mijden
 • Makkelijker plannen, boeken en betalen van een reis met verschillende vervoermiddelen
 • Het nieuwe OV-betalen met o.a. bankpas en mobiele telefoon
 • Het faciliteren van de woningbouwopgave, versterken van ons verdienvermogen en bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen
 • Betere bereikbaarheid in stedelijk gebied, in de regio, tussen landsdelen en van het buitenland

Dit vraagt OV-NL van het nieuwe kabinet:

 • Voortzetting van de beschikbaarheidsvergoeding tot en met 2022
 • Tijdig vaststellen van de transitieplannen voor herstel van de coronacrisis
 • Samenwerking om spreidingsafspraken verantwoord voort te zetten
 • Gedurende de crisis- en herstelperiode tijdelijk terugbrengen van het BTW-tarief naar 0% en structureel weer naar 6% (nu 9%)
 • 3 miljard per jaar extra voor mobiliteit om achterstanden in onderhoud in te lopen en na jarenlang bezuinigen te investeren in kwaliteit en capaciteit