Nederland wereldwijde inspiratiebron op gebied van elektrisch vervoer

De internationale vervoersector komt deze week bijeen in Amsterdam voor het tweedaagse Transdev Zero Emission Living Lab. Transdev, Europees marktleider op het gebied van zero emissie busvervoer, brengt ruim honderd mensen uit veertien landen uit vrijwel alle werelddelen samen. Centraal staat het delen van kennis en ontwikkelingen over zero emissie (bus)vervoer.

Zero emissie bussen maken het openbaar vervoer milieuvriendelijker en de omgeving leefbaarder. Nederland loopt voorop in de transitie naar deze duurzame vervoerswijze. Opdrachtgevers van over de hele wereld hebben dan ook veel belangstelling voor wat in ons land gaande is. Het Transdev Zero Emission Living Lab, met internationale afgevaardigden van Transdev, overheidsorganisaties en universiteiten, is bedoeld om internationaal kennis te delen om samen tot de beste oplossingen te komen in de transitie naar deze CO2-vrije wijze van transport. Dit is maatschappelijk gezien en met oog op het Parijs-akkoord ontzettend belangrijk, omdat de transportsector wereldwijd 22% van de CO2 uitstoot veroorzaakt.

Nederland grootste vloot van Europa

Transdev zet zich samen met haar concessiepartners in om de luchtkwaliteit te verbeteren, geluid te reduceren en het rijcomfort voor passagiers en chauffeurs te verhogen. Inmiddels rijden er bijna driehonderd elektrische voertuigen onder de vlag van Transdev op de Nederlandse wegen. Dit maakt het tot de grootste elektrische vloot van Europa. In slechts een jaar tijd legden deze schone bussen al meer dan twintig miljoen kilometer af.

Rond Eindhoven rijden 43 schone bussen en in de regio Amstelland-Meerlanden (AML), rondom Schiphol rijden er reeds honderd. Maar de ambitie van Transdev reikt verder: zo breidt de AML-vloot in 2021 uit naar ongeveer 225 elektrische bussen.

Een van de sprekers op het zero emissie-event is Sharon Dijksma, wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam en voorzitter van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Vanuit die rol is zij opdrachtgever voor het OV in en rond Amsterdam. Dijksma: "Sinds de lancering van de 100 elektrische bussen in de regio Amstelland-Meerlanden in april 2018 heeft Transdev-dochter Connexxion laten zien dat publiek-private samenwerking echt bijdraagt aan de realisatie van uitstootvrij OV. Ondanks de vele uitdagingen - technologisch, ruimtelijk, operationeel en economisch - is dit innovatieve netwerk een succes en zal de komende jaren verder groeien."

Luchtvervuiling en levensduur

Dijksma benadrukt dat de overstap naar elektrisch vervoer tevens een belangrijke bijdrage levert aan de volksgezondheid. De Gezondheidsraad heeft vorig jaar een advies geschreven voor de regering, over het behalen van gezondheidswinst door schonere lucht. Daarin staat dat luchtvervuiling in Nederland in 2014 naar schatting leidde tot 12.000 vroegtijdige sterfgevallen. Luchtverontreiniging kan hart- en vaatziekten en longkanker veroorzaken en langdurige ziektes zoals COPD en astma. Uit eerder onderzoek van de RIVM, dat de relatie tussen luchtvervuiling en levensduur heeft onderzocht, blijkt dat mensen in Nederland ongeveer dertien maanden minder leven vanwege luchtverontreiniging,

Er wordt hard gewerkt voor milieuvriendelijk vervoer en schonere lucht. Op dit moment rijden er, verspreid over acht landen, meer dan zeshonderd elektrische bussen onder de vlag van Transdev. De verwachting is dat dit er eind dit jaar zevenhonderd zijn en in 2024 duizend. In Nederland hebben overheden en vervoersregio's afgesproken dat ze vanaf 2025 geen dieselbussen meer aanschaffen. In 2030 moet de dieselbus helemaal uit het straatbeeld zijn verdwenen.

Ook waterstof zal in zowel binnen- en buitenland een belangrijke rol gaan spelen in het vergroenen van het vervoer. Met name voor de langere afstanden. Transdev rijdt met vier waterstofbussen in Hoeksche Waard – Goeree-Overflakkee en twee in Eindhoven.