Klanten Publiek Vervoer Groningen Drenthe in 2023 positief over hun vervoer

Ouders van kinderen in het leerlingenvervoer en mensen met een Wmo-pas uit Groningen en Drenthe geven voor 2023 een mooie waardering aan hun vervoer. Ouders waarderen leerlingenvervoer met een 7,6. Wmo-reizigers geven zelfs een 8,0. Dat is een groot compliment aan de betrokken vervoerders en iedereen die een bijdrage levert aan het samenwerkingsverband rondom deze vormen van vervoer. Publiek Vervoer Groningen Drenthe (Publiek Vervoer) organiseert dit vervoer namens de 22 gemeenten van Groningen en Drenthe.

De organisatie laat jaarlijks een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek (KTO) doen om haar service en dienstverlening aan klanten in het doelgroepenvervoer in de twee noordelijke provincies te kunnen blijven verbeteren. Transdev verzorgt met Connexxion Taxi Services het Wmo- en leerlingenvervoer in Centraal-Groningen, Oost-Groningen en Noordmidden-Drenthe. Ook voor ons is deze positieve waardering dus een prachtig resultaat.
Voor iedereen in de samenleving is het belangrijk om zich te kunnen verplaatsen. Of dat nu is met eigen vervoer, het OV of op een andere manier. Al die keuzes zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen tussen de 4-18 jaar die vanwege ziekte, handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen en mensen met een Wmo-indicatie die niet of verminderd zelfredzaam zijn, mogen daarom gebruik maken van Publiek Vervoer.

De 22 gemeenten van de provincies Groningen en Drenthe organiseren dit vervoer gezamenlijk via Publiek Vervoer. De uitvoering van het doelgroepenvervoer wordt gedaan door vier vervoersbedrijven, waaronder dus Connexxion Taxi Services.

Zelfstandigheid vs Ondersteuning vervoer
Met de juiste mate van ondersteuning draagt publiek vervoer bij aan het zelfstandig reizen van hun reizigers. Tabel 1 geeft de resultaten weer van het onderzoek. Een groot deel van de ouders en de mensen met een Wmo-indicatie ervaren dat hun vervoer passend is en dat ze zich beter zelfstandig kunnen reizen.
Ook de behulpzaamheid van de chauffeurs wordt positief gewaardeerd. De reizigers zijn blij met hun professionaliteit en rijvaardigheid. Reizigers met een Wmo-indicatie vinden het belangrijk dat een chaffeur klaar staat om een handje te helpen bij het in- en uitstappen en heel fijn als de chaffeur signaleert wanneer er nog net even wat extra hulp nodig is.

Ervaringen met klantcontactcenter bij gemeenten
Het KTO zoomt ook in op ervaringen van mensen met het klantcontactcenter/ de backoffice bij gemeenten. Een ruime meerderheid van de ouders/verzorgers van kinderen in het LLV is tevreden of zeer tevreden met het contact met de vervoerder en de goede bereikbaarheid van de telefooncentrale. Reizigers met een Wmo-indicatie zijn ook zeer tevreden over de telefooncentrale. Het meest tevreden zijn zij over de grote mate van klantvriendelijkheid van het personeel van de telefooncentrale en de mogelijkheid om telefonisch een rit te kunnen reserveren.

Vervolg
Dat de reizigers tevreden zijn, is een teken dat de samenwerking van de gemeenten, vervoerders en de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer zijn vruchten afwerpt. Deze uitkomst motiveert om samen met de vervoerders te blijven kijken waar er nog verbeteringen mogelijk zijn en daaraan de komende periode met elkaar proactief te werken. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek vindt eind 2024 plaats. Publiek Vervoer Groningen Drenthe hoopt dan de huidige resultaten te overtreffen.

Over Publiek Vervoer Groningen Drenthe: Publiek Vervoer werkt in opdracht van alle gemeenten in Groningen en Drenthe en samen met partners als het OV-bureau Groningen Drenthe, Provincie Groningen en Provincie Drenthe aan het optimaliseren van het doelgroepen- en kleinschalig vervoer in beide provincies.

Over het KTO: De response van mensen die gebruik maken van Wmo-vervoer was 3.126 mensen (37,46%). Voor ouders/verzorgers van kinderen met een indicatie voor leerlingenvervoer ging het om 907 mensen (27,59%). Zij vertegenwoordigen de twee grootste doelgroepen van Publiek Vervoer Groningen en Drenthe. Het aantal respondenten uit andere doelgroepen was te klein.