Klaar voor de next step in terugdringen CO2-uitstoot

Transdev zet zich in voor een gezond en duurzaam Nederland. En hoe! Al onze maatregelen samen zorgden in 2022 voor een CO2-reductie van 53% ten opzichte van 2019, het eerste jaar dat we onze uitstoot gemeten hebben. Tim Middelburg is mede verantwoordelijk voor de verduurzaming van Transdev en is onderdeel van het vierkoppige team ‘Energy and Environment’. Hij is trots op de resultaten. “Eind van dit jaar willen we trede vijf bereiken. Je kijkt dan ook in de keten waar nog winst valt te behalen.”
De methodiek die gebruikt wordt, is de CO₂ prestatieladder. Je werkt daarmee systematisch toe naar greep op al je CO₂-emissiebronnen en vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Daaraan hangt ook een certificaat aan waarmee je kunt aantonen wat je uitstoot is. Waar zit de grootste winst voor Transdev? Tim legt het uit. “De overstap naar elektrisch levert de grootste winst op. In 2030 moet de hele vloot elektrisch zijn. Vanaf 2025 mogen er alleen nog elektrische voertuigen worden aangeschaft. We gaan als Transdev sneller dan de afspraken die landelijk zijn gemaakt.”

Ook de gebouwen

Verduurzaming draait niet alleen om de vloot. “We hebben ook zo’n 200 gebouwen en kantoortjes. Bij nieuwbouw komt er geen gasaansluiting en bouwen we duurzaam: zonnepanelen, warmtepompen, isolatie… Waar mogelijk proberen we in de bestaande bouw gas te vervangen door warmtepompen. Dus ook onze gebouwen worden veel duurzamer en koppelen waar mogelijk los van fossiele brandstoffen. Alle elektriciteit die we inkopen is overigens groen, dus daar ontstaat ook geen uitstoot.”

Winst bij leveranciers

Nu dus als stip op de horizon trede 5, de ambitie voor dit jaar. Verduurzaming in de keten. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kan Tim een voorbeeld geven? “43 elektrische bussen uit 2016 van Hermes hebben een compleet nieuw batterijpakket gekregen. De bussen zijn nu technisch weer helemaal bij de tijd. Extra bijzonder is dat de batterijen niet gerecycled worden, maar nog goed genoeg zijn om dienst te doen als opslag in het elektriciteitsnet van RWE. De levensduur van batterijen wordt dus verlengd. Dat is duurzamer dan meteen recyclen. We kijken sowieso vooral naar afvoer in de keten. Op eventuele winst in de aanvoer en het productieproces heeft Transdev op dit moment nog geringe invloed.”

Meten is weten, luidt het bekende gezegde. Dus het verzamelen en analyseren van data is ook een belangrijk onderdeel van Tims werk. “Het leuke van werken bij Transdev is dat je ruimte krijgt voor eigen initiatieven. Ik ben nu bezig met de automatisering van alle brandstofdata als elektriciteit, diesel, biodiesel en aardgas zodat we real time overzicht hebben hoe het ervoor staat en welke impact dat heeft op onze uitstoot.”

Samen kom je verder. Wat kunnen collega’s doen om Transdev nog duurzamer te maken? Daar valt nog wel wat te winnen blijkt uit Tims reactie. “In de organisatie zou duurzaamheid best wat meer mogen gaan leven. Iedereen kan iets bijdragen. En elk kruimmeltje is mooi meegenomen. Ik zou zeggen, let op de tips, die regelmatig op de schermen passeren.”

Lees hier meer over hoe we onze uitstoot aanpakken.