"Een Chinook is eigenlijk een bus met wieken."

Op 26 juni is het Nationale Veteranendag. Ook bij Transdev werken veteranen, die trots zijn op wat zij hebben gedaan in hun tijd bij het leger. Angelo Coenen, John Evers en Spencer Milburn vertellen over hun ervaringen en wat zij daarvan meenemen in hun dagelijkse werk.

Angelo Coenen: “Ik vind het mooi om mensen te kunnen helpen.”


Angelo Coenen (social safety manager) werkte 12 jaar als beroepsmilitair in verschillende onderofficiers functies bij de landmacht. Hij volgde een geneeskundige opleiding en is uitgezonden als militair ambulance verpleegkundige naar Bosnië en Kosovo. Bij de landmacht en de politie, waar Angelo ook werkzaam is geweest, was vertrouwen in je buddy en collega’s van (levens)belang. Angelo vertelt dat hij vanuit zijn tijd bij defensie en politie ook een bepaalde nuchterheid heeft opgedaan die hem ook in zijn huidige functie helpt: “snel anticiperen en geen sociaal wenselijke antwoorden geven. Daar zit eigenlijk niemand op te wachten”.
Angelo is actief als veteraan. Sinds dit jaar is hij is vrijwilliger bij de Stichting Veteranen Search Team. “De stichting Veteranen Search Team staat ter beschikking van de politie om ingezet te worden als ondersteunend element tijdens zoekacties naar vermiste personen en/ of goederen met als basis participatiebehoefte en kameraadschap. Dat zorgt voor een enorme verbondenheid.”

John Evers: “Een Chinook is eigenlijk een bus met wieken.”


John Evers (teamleider Service & Veiligheid) herkent zich in het verhaal van Angelo. John is in eind jaren ’70 begonnen als beroepsmilitair. Na een aantal jaren koos hij voor een carrière in het openbaar vervoer en werd hij reservist. Toen hij in 2004 werd gevraagd om mee te werken aan een trainingsmissie naar Irak, nam John onbetaald verlof op en ging hij het avontuur aan. “Ik heb daar Iraakse militairen op allerlei gebieden getraind, van ‘hoe val je een huis binnen’ en schietvaardigheid, tot het leren van de-escalerend handelen, in plaats van gelijk agressie of geweld te gebruiken. Omdat ik al wat ouder was dan de andere jongens, zagen ze mij als vaderfiguur en kon ik hen begeleiden bij hun ontwikkeling.”
John gebruikt in zijn dagelijks werk de vaardigheden die hij bij defensie heeft geleerd. “De mentaliteit: afspraak = afspraak, je aan de regels houden en er netjes uitzien op je werk, zijn voor mij nog steeds belangrijk. En op het gebied van voertuigen, kan je een chinook ook wel vergelijken met een bus, alleen dan met wieken.”
2 jaar geleden nam John met ceremonieel afscheid bij Defensie. Een belangrijke les die hij wil meegeven: “Waar je ook werkt, vertrouw op wie je bent en wees trots op jezelf!”

Spencer Milburn: “Wanneer je in het leger zit begrijp je risicomanagement en het omgaan met onzekerheid als geen ander.”


Spencer Milburn (senior projectmanager zero emission) zat 14 jaar in het leger van Australië, als civiel ingenieur en projectmanager. Met name de uitzending naar Afghanistan als pelotonscommandant, military search, in 2010 blijft hem bij. “In het leger leer je een beslissing te maken op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar is. Het is belangrijk werk, waarbij je met elkaar het verschil kan maken.” Spencer kenmerkt de eigenschappen van militairen en veteranen als toegewijd, veerkrachtig, flexibel, en gepassioneerd zijn in wat je doet. “Dat zit deels in wie je bent, welke ervaringen je hebt en hoe je omgaat met situaties, maar ook in wat je tijdens je opleiding hebt geleerd.” In zijn werk als projectmanager bij Transdev komt dat goed van pas, hij lacht: “Bij een onverwachte situatie weet ik hoe ik moet handelen. Ik heb er al over nagedacht, en er ligt een plan klaar. Wanneer je in het leger hebt gezeten, begrijp je risicomanagement als geen ander.” Voor Spencer is Veteranendag een belangrijk moment om stil te staan bij de vrienden, voorgangers, en alle militairen die zich hebben opgeofferd, soms zelfs het leven hebben gelaten, voor hun land.