Onze visie: PACE

Dankzij het innoverend vermogen van Transdev bieden wij steeds ‘slimmere’ vormen van mobiliteit en zorg aan, zowel internationaal als in Nederland. We verzorgen maatwerk met steeds meer comfort, gemak en veiligheid. De toekomst van mobiliteit is het beste te verwoorden met de afkorting PACE: Personalised, Autonomous, Connected, Electric.

Personalized

Mobility as a Service

Dankzij de nieuwste technologieën kunnen we steeds meer barrières wegnemen. Zo komen we tot mobiliteit op maat. In Nederland werken we samen met diverse regionale en landelijke aanbieders van Mobility as a Service (MaaS). Samen met overheden, bedrijven en MaaS aanbieders als Tranzer, MaaS Global en Radiuz werken wij aan de mobiliteit van morgen.

Vraaggestuurd vervoer

In 2015 introduceerden we Abel in Amsterdam: de allereerste vraag-gestuurde deeltaxi in Nederland. Vervolgens is Transdev dit concept ook gaan toepassen in het Openbaar Vervoer. In 2016 volgde BrengFlex in Arnhem en Nijmegen, in 2017 BravoFlex in Eindhoven. Anno 2020 vind je in Amstelland-Meerlanden (AMLFlex) en Noord-Holland Noord (OveralFlex) een flex-propositie.

Internationaal werd de ‘deelbus’ ook ingevoerd. Zo rijdt in Tampa (VS) de Hart Hyperlink en is in Sydney, Australië de Rideplus te boeken via een handige app.

Autonomous

Al sinds 1999 rijdt in Rotterdam de ParkShuttle, Nederlands eerste autonome voertuig. Deze elektrische shuttle zonder chauffeur vervoert dagelijks 1550 passagiers.

In 2022 gaat de derde generatie van de Parkshuttle de weg op. Deze 6 autonome shuttlebusjes hebben een dubbele primeur. Zij zijn de eerste voertuigen in Nederland die in Transdev huisstijl de weg op gaan. Deze nieuwe derde generatie gaat bovendien als eerste autonome voertuig van Nederland deelnemen aan het reguliere verkeer. Ook internationaal is Transdev erg actief op het gebied van autonoom vervoer.

Connected

Mobiliteit is onmisbaar in het behouden van sociale verbindingen. Zonder mobiliteit geen toegang tot school, zorg, familie of vrienden. Transdev wil de verbindende factor zijn en staat midden in de maatschappij. Enkele voorbeelden:

Unieke burgerhulpverlening door middel van Stan

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand. Dit is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Stan zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden. Deze burgerhulpverleners kunnen binnen 6 minuten ter plekke zijn om te helpen bij een reanimatie in hun dorp, wijk of straat. Stan is georganiseerde burenhulp, ter voorbereiding op de ambulancezorg.

In heel Nederland hebben zich al duizenden vrijwilligers voor Stan burgerhulpverlening aangemeld, en ook Transdev merk Witte Kruis helpt actief mee: inmiddels is heel Nederland een 6-minutenzone.

Bakkie doen?

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland organiseert jaarlijks op Wereldvluchtelingendag het evenement 'Bakkie doen?'. Door heel Nederland gaan vluchtelingen de straat op om kopjes koffie uit te delen aan voorbijgangers. Tijdens deze ontmoetingen onstaan spontane gesprekken en wederzijds begrip.

Transdev Nederland is sinds 2018 partner van 'Bakkie doen?'. Op diverse busstations in Nederland werden kopjes koffie uitgedeeld aan reizigers. En de samenwerking gaat nog verder: sinds de start van de samenwerking zijn verschillende statushouders begonnen met de opleiding tot buschauffeur.

Electric

Zero emissie bussen maken het openbaar vervoer milieuvriendelijker en de omgeving leefbaarder. Nederland loopt voorop in de transitie naar deze duurzame vervoerswijze. Dit is maatschappelijk gezien en met oog op het Parijs-akkoord ontzettend belangrijk, omdat de transportsector wereldwijd 22% van de CO2 uitstoot veroorzaakt.

Nederland grootste vloot van Europa

Transdev zet zich samen met haar concessiepartners in om de luchtkwaliteit te verbeteren, geluid te reduceren en het rijcomfort voor passagiers en chauffeurs te verhogen. Inmiddels rijden er bijna driehonderd elektrische voertuigen onder de vlag van Transdev op de Nederlandse wegen. Dit maakt het tot de grootste elektrische vloot van Europa. In slechts een jaar tijd legden deze schone bussen al meer dan twintig miljoen kilometer af.

Rond Eindhoven rijden 43 schone bussen en in de regio Amstelland-Meerlanden (AML), rondom Schiphol rijden er reeds honderd. Maar de ambitie van Transdev reikt verder: zo breidde de AML-vloot in 2021 uit naar ongeveer 225 elektrische bussen.